تاریخچه دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان هرمزگان در راستای رسالت تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص در حیطه های گسترده و متنوع پزشکی همواره نگاه ویژه ای به فراهم آوردن فضای زیرساختی مناسب به منظور راه اندازی و توسعه رشته های متناسب با نیازهای سلامت استان و کشور داشته است. در همین راستا، این دانشگاه مبادرت به جذب دانشجو از طریق آزمون­های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور می نماید. مهیاسازی شرایط جهت تأسیس و تجهیز دانشکده پیراپزشکی نیز از جمله اهداف راهبردی بوده است که توسط مسئولین و کارکنان دانشگاه همواره مورد توجه قرار داشته و محقق شده است.

فعالیت ها جهت تأسیس دانشکده پیراپزشکی با پذیرش دانشجویان کاردانی در رشته های هوشبری و اتاق عمل در نیمسال اول سال تحصیلی 67-1366 در دانشکده پرستاری و مامایی بندرعباس آغاز شد و در نیمسال اول سال تحصیلی 72-1371 در مقطع کاردانی رشته های رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی نیز پذیرش دانشجو داشت. در ادامه، در نیمسال دوم سال تحصیلی 73-1372 با شکل گیری واحد دوره شبانه دانشگاه پذیرش دانشجودر مقطع کاردانی رشته های رادیولوژی و مدارک پزشکی آغاز گشت.در ادامه­ ی جذب دانشجو در مقطع کاردانی در دوره روزانه دانشگاه، پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی رشته مدارک پزشکی در سال تحصیلی 76- 1375 صورت گرفت. در ادامه از مهر 1385 پذیرش دانشجو مقطع کاردانی فوریت های پزشکی نیز آغاز شد.

در راستای ارتقای سطح خدمات آموزشی قابل ارائه در دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی با تلاش هدفمند مسئولین ذیربط در معاونت آموزشی دانشگاه، مدیریت و اعضای هیأت علمی دانشکده در مهر ماه سال­ 1387 پذیرش دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته های علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، هوشبری، اتاق عمل آغاز گردید. در بهمن ماه همین سال نیز دانشجویان کارشناسی ناپیوسته در رشته های مدارک پزشکی، هوشبری و اتاق عمل در مقطع کارشناسی ناپیوسته  تحصیل خود را در این دانشکده آغاز نمودند. در سال 1388 با کسب مجوز برگزاری آزمون داخلی از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کشور پرسنل عملیاتی مرکز حوادث استان هرمزگان پس از اخذ نمره قبولی در مهر ماه همان سال در مقطع کاردانی رشته فوریت های پزشکی شروع به تحصیل نمودند.در بهمن ماه همان سال نیز در ادامه­ ی برنامه های دانشگاه برای توسعه­ ی مقاطع کارشناسی، دانشجویان کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت جذب شدند و در گام بعد در بهمن ماه 1389 پذیرش داشنجویان کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی آغاز گردید. در نهایت، در بهمن سال 1395 نیز به منظور توانمندسازی و ارتقای علمی نیروی انسانی شاغل در مراکز رادیولوژی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته در این رشته در دانشکده پیراپزشکی بندرعباس مورد پذیرش قرار گرفتند.

با توسعه فناوری اطلاعات سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی کشور و لزوم تربیت نیروی انسانی توانمند­تر جهت انجام پژوهش های علمی در راستای رفع چالش های نظام های فناوری اطلاعات سلامت در کشور، دانشگاه  علوم پزشکی هرمزگان موفق به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت از مهر ماه 1398 گردید. تا کنون سه دوره دانشجو در این مقطع تحصیلات خود را در این دانشکده آغاز نموده اند و انتظار می رود در سال 1401 اولین دوره دانشجویان در این مقطع فارغ التحصیل گردند.

در آغاز سال تحصیلی 99-1398 با مهیا شدن ساختمان جدید دانشکده پرستاری و مامایی در پردیس دانشگاه  واقع در ابتدای بلوار امام حسین (ع) کار جداسازی این دانشکده و دانشکده پیراپزشکی انجام گردید. با این  اقدام بنا به تصمیم هیأت رئیسه دانشگاه رشته های هوشبری، اتاق عمل و فوریت­های که از جمله رشته های پیراپزشکی محسوب می شوند نیز از دانشکده پیراپزشکی جدا شدند و در حل حاضر در دانشکده پرستاری و مامایی دایر هستند.

در حال حاضر دانشکده پیراپزشکی بندرعباس پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی را متوقف نموده است. اطلاعات در مورد رشته های دایر در این دانشکده به همراه فراوانی دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیل شده تا پایان آبان ماه 1401در جدول زیر نمایش داده شده است.

 

عنوان رشته تحصیلی مقطع تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل تعداد دانشجویان فارغ التحصیل
رادیولوژی پیوسته 107 248
رادیولوژی ناپیوسته 40 69
علوم آزمایشگاهی پیوسته 114 252
علوم آزمتیشگاهی نا پیوسته 15 108
فناوری اطلاعات سلامت پیوسته 93 175
فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی ارشد 11 -----