نام نام خانوادگی  سمت  پست سازمانی
 منیره شاهین زاده  رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی  کارشناس اموزش
 محمدرضا کاظم پور  کارشناس آموزش کارشناس آموزش
 پیام شکاری  کارشناس آموزش کارشناس آموزش
 حجت اله سالاری کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی  کارشناس آموزش