فناوری اطلاعات سلامت (Health Information TechnologyیاHIT) حوزه­ ای است میان رشته ­ای که موضوع آن استفاده از فناوری

اطلاعات برای مدیریت و سازماندهی طیف وسیع اطلاعات سلامت و مراقبت‌های بهداشتی است.این رشته نام خود را به واسطه ی

 تغییرات و تحولات گسترده و چشمگیر فناوری اطلاعات بر حوزه­ ی فعالیت­ های رشته­ ی مدارک پزشکی گرفته است.                                                         

صاحب نظران رشته­ ی مدارک پزشکی در دهه 1990 میلادی به واسطه­ ی ضرورت پاسخگویی واحدهای مدارک پزشکی به نیازهای جدید و فزاینده ­­ی حوزه­  مدیریت

اطلاعات سلامت تحولات عظیم و گسترده در زمینه­ ی تربیت نیروی انسانی را واجب دیدند. لذا در راستای تربیت نیرویی انسانی توانمند علاوه بر تغییر نام رشته از

مدارک پزشکی به فناوری اطلاعات سلامت تغییرات عمده ­ای را در برنامه­ های آموزشی آکادمیک این رشته بوجود آوردند.

در سال 2006 میلادی، آژانس تحقیقات و کیفیت مراقبت‌های سلامت طی گزارشی اذعان داشت به کارگیری فناوری اطلاعات سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی به مزایایی از قبیل بهبود کیفیت و اثربخشی مراقبت

سلامت، افزایش بهره‌وری در مراقبت­های سلامت، ممانعت از بروز خطاهای پزشکی، ارتقای دقت در مراقبت از بیماران، کاهش هزینه‌های خدمات بالینی، و ... می انجامد.

هرچند سابقه آموزش مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به جذب دانشجو در مقطع کاردانی این رشته در نیمه دوم سال تحصیلی 73-1372در دوره­ ی شبانه این دانشگاه باز می گردد، توسعه­ ی گروه

فناوری اطلاعات سلامت با برنامه ریزی های صورت گرفته به ترتیبی بوده است که در حال حاضر (آذر 1400) در مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد رشته­ ی فناوری اطلاعات سلامت دانشجو جذب می نماید

و تعداد اعضای هیأت علمی این گروه به 9 نفر رسیده است که همگی در رشته های مدیریت اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی و کتابداری و اطلاع رسانی دارای درجه دکتری هستند.

دانش آموختگان مقطع کارشناسی این رشته برای ادامه تحصیل می توانند در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های متنوعی نظیر فناوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، و... فعالیت های آموزشی و پژوهشی

خود را دنبال کنندفراوانی دانشجویان شاغل به تحصیل رشته فناوری اطلاعات سلامت در نیمه اول سال تحصیلی 01-1400 در دانشکده پیراپزشکی بندرعباس در جدول زیر آمده است.

 

  تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل رشته فناوری اطلاعات سلامت  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

ورودی

مقطع

فراوانی/تعداد دانشجو

1400

کارشناسی پیوسته

13

1399

کارشناسی پیوسته

22

1398

کارشناسی پیوسته

19

1397

کارشناسی پیوسته

18

1400

کارشناسی ارشد

2

1399

کارشناسی ارشد

4

1398

کارشناسی ارشد

4

 

آینده شغلی فارغ التحصیلان:

دانشجویان فارغ التحصیل این رشته می توانند در  تسهیلات بهداشتی و درمانی از قبیل بیمارستان ها و مراکز متنوع بهداشتی و درمانی و .... مشغول به کار گردند.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.